Hosting

Hosting tốc độ cao giá rẻ (SSD)

Host PHP- Linux 1

Miễn phí chứng thư số SSL

 • 1 website Website
 • 20 GB Băng thông
 • 1.000 MB Dung lượng
Host PHP - Linux 2

Miễn phí chứng thư số SSL

 • 1 website Website
 • 50 GB Băng thông
 • 2.000 MB Dung lượng
Host PHP - Linux 3

Miễn phí chứng thư số SSL

 • 1 website Website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 3.500 MB Dung lượng
Host PHP - Linux 4

Miễn phí chứng thư số SSL

 • 2 website Website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 5.500 MB Dung lượng
Host PHP - Linux 5

Miễn phí chứng thư số SSL

 • 4 website Website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 7.500 MB Dung lượng
Host PHP - Linux 6

Miễn phí chứng thư số SSL

 • 6 website Website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 15.000 MB Dung lượng
Hosting VIP 2GB

Miễn phí chứng thư số SSL
Hỗ trợ cấu hình và Support Website

 • 1 website Website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 2000 MB Dung lượng
Hosting VIP 20GB

Miễn phí chứng thư số SSL

 • 10 website Website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 20000 MB Dung lượng